Loading...
Skip to Content
Základný prehľad hlavných funkcií systému. Registrácia je úplne zdarma. Vyskúšajte si online dochádzkový systém Schedy už teraz.

Evidencia zamestnancov

Úplný prehľad o dochádzke všetkých vašich zamestnancov.

Schvaľovanie dovoleniek

Intuitívne vytvorenie a schvaľovanie žiadostí pre dovolenky, lekára, PN a ostatné.
Schedy - online dochádzkový systém

Dochádzkový systém

Môžete presne sledovať príchody a odchody vašich zamestnancov. V prípade použitia našho terminálu aj lokáciu zamestnancov.

Úlohy

Funkcia umožňujúca priraďovanie úloh jednotlivým zamestnancom. Informácia o progrese úlohy. Notifikácie o splnení/ nesplnení v požadovanom čase.

Reporty

Reporty po mesiacoch a rokoch. Údaje pre ekonomický softvér v prehľadnej forme. Export do Excelu a PDF.

Exporty

Všetky reporty a tabuľky môžete kedykoľvek exportovať do formátu PDF alebo Excel.

Schránka dôvery

Umožňuje zamestnancom napísať zamestnávateľovi anonymnú správu.

Evidencia zamestnancov

Táto funkcionalita obsahuje kompletnú evidenciu zamestnancov spoločnosti a základné nastavenia.

Každý zamestnanec má k dispozícií vlastnú stránku profilu, kde môže vidieť všetky svoje osobné údaje v súlade s GDPR.

Admini tu môžu nastaviť práva zamestnancov (Admin, Manažér, Zamestnanec), ich rozdelenie do divízií pre lepšiu prehľadnosť, nastavenie schvaľovacích reťazcov, sviatkov, notifikácií, fond pracovného času atď. Pričom toto rozdelenie je potom dôležité pri zobrazení ich vlastného kalendára a schvaľovaní jednotlivých požiadaviek v rámci druhého modulu dovolenky.


Schvaľovanie dovoleniek

Funkcia schvaľovania dovoleniek umožňuje vytvárať a schvaľovať žiadosti rôznych druhov pracovného voľna. Systém ihneď po registrácii ponúka preddefinované typy v zmysle zákona. Tieto typy si môžete doplniť alebo upraviť podľa potrieb Vašej spoločnosti.

Systém umožňuje nastaviť jednostupňové alebo viacstupňové schvaľovanie požiadaviek, či už pre skupiny alebo individuálne pre každého zamestnanca.

Každý zamestnanec má možnosť vidieť množstvo čerpaného voľna v danom roku ale i v minulosti. Všetky tieto údaje má vaša mzdárka alebo poverený zamestnanec k dispozícii v časti Reporty, kde si ľahko pozrie čerpané voľno za ľubovoľné obdobie.


Dochádzkový systém

Dochádzkový systém je rozšírením základných funkcii a je súčasťou verzie Dochádzka. Umožňuje evidovať dochádzku zamestnancov pomocou nami vyvinutých terminálov.

Zamestnanec pri príchode a odchode z práce priloží čip/kartu k terminálu a systém zaeviduje do jeho dochádzky čas príchodu a odchodu a vypočíta odpracovaný čas a prípadný nadčas. V prípade potreby vie admin manuálne doplniť/ upraviť dochádzku.

Admini majú právomoc v prípade potreby manuálne doplniť/ upraviť dochádzku. V reportoch sú potom k dispozícií detailné informácie o dochádzke, priemery.

Terminál je veľmi ľahko nastaviteľný. Stačí mať k dispozícií len napájanie do elektrickej siete a dostupnú Wifi sieť. Terminál je možné upevniť na stenu pomocou jednoduchého držiaka.

Online dochádzkový systém Schedy môžete používať aj bez terminálu. Vtedy namiesto prikladania čipu k terminálu zamestnanec zaznamená svoj príchod a odchod online po prihlásení do systému. Tento spôsob evidencie príchodu a odchodu však odporúčame iba spoločnostiam, kde je častá práca na rôznych miestach (u klienta, home-office atď.) a vysoká dôvera voči zamestnancom, keďže zamestnanec sa môže prihlásiť do svojho konta kdekoľvek a kedykoľvek. Pri stálom mieste výkonu práce odporúčame využívať dochádzkový systém s terminálom Schedy reader.


Úlohy

Funkcia umožňujúca priraďovanie úloh jednotlivým zamestnancom. Informácia o progrese úlohy. Notifikácie o splnení/ nesplnení v požadovanom čase.

Úlohám je možné stanoviť prioritu a termín plnenia. Zobrazenie umožňuje širokú škálu filtrov a zoradení pre ľahkú orientáciu v úlohách.


Schránka dôvery

Funkcionalita, ktorá je súčasťou oboch verzii Štart aj Dochádzka, ktorú si môžete zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach spoločnosti. Umožňuje zamestnancom zaslať spoločnosti anonymne svoj názor, dojem alebo pripomienku.

V nastaveniach spoločnosti môžete vybrať príjemcu týchto dôverných správ spomedzi zamestnancov alebo možnosť zasielať správy na externý email.


 Reporty

Systém poskytuje mesačný, ročný a sumárny report bez obmedzenia histórie.

Kedykoľvek sú vám k dispozícií informácie kto, koľko a aký typ pracovného voľna čerpal.


Exporty

Nie je nič jednoduchšie ako pracovať s formátom Excel alebo si uložiť dáta do PDF.

Samozrejmosťou všetkých modulov v dochádzkovom systéme Schedy je možnosť exportu do formátu PDF alebo Excel.


Pripravujeme

Mobilná aplikácia

Webová stránka Schedy je plne prispôsobená aj mobilným zariadeniam a preto je jednoduché ju ovládať aj cez mobil.

My však chceme, aby to mali naši zákazníci ešte ľahšie pomocou mobilnej aplikácie.

Termín dokončenia: už čoskoro :)

Schvaľovanie dokumentov

Tento funkcionalita umožní ľahké vytvorenie žiadosti na schválenie dokumentu/dokumentov. Priradenie schvaľovateľov. Možnosti vrátenia dokumentu s poznámkou na úpravu a podobne.

Termín dokončenia: už čoskoro :)