Loading...
Skip to Content

Reporty

Online dochádzkový systém Schedy vám ponúka tri druhy reportov, a to Mesačný report, Ročný report a Sumárny report, ktoré sú k dispozícií roliam Admin a Manager v časti hlavného menu Reporty.

Všetky reporty môžete exportovať aj do formátu Excel alebo PDF kliknutím na ikonu v pravom hornom rohu tabuľky.

Mesačný report

V mesačnom reporte môžete vidieť všetky pracovné voľná jednotlivých zamestnancov v danom mesiaci. Mesiac a rok je možné meniť v hlavičke tabuľky.

Kliknutím na riadok pracovného voľna sa vám otvorí detail s ďalšími údajmi ako napríklad kedy bola žiadosť vytvorená a kým a kedy schválená.

Ročný report

V ročnom reporte môžete vidieť všetky pracovné voľná jednotlivých zamestnancov v danom roku. Rok je možné meniť v hlavičke tabuľky.

Kliknutím na riadok pracovného voľna sa vám otvorí detail s ďalšími údajmi ako napríklad kedy bola žiadosť vytvorená a kým a kedy schválená.

Sumárny report

V sumárnom reporte môžete vidieť všetky pracovné voľná jednotlivých zamestnancov v danom roku zosumarizované podľa typu pracovného voľna. Napríklad keď vás zaujíma ako dlho bol zamestnanec na PN, koľko dovolenky už vyčerpal atď.

Kliknutím na riadok pracovného voľna sa vám otvorí zoznam žiadostí pracovného voľna daného typu resp. subtypu čerpaných v danom roku.