Loading...
Skip to Content

Schránka dôvery

V rámci systému protikorupčného riadenia 37001 ale aj požiadavkám Európskej únie bola zavedená povinnosť zamestnávateľom poskytnúť nástroj pre hlásenie možných trestných činov alebo neetických praktík vykonávaným v rámci spoločnosti.

Pre tento účel slúži Schránka dôvery, ktorá umožňuje zamestnancom spoločnosti poslať anonymnú správu, ktorá je viditeľná len roliam Admin v spoločnosti.

Zamestnanci môžu správu napísať v časti Schránka dôvery v hlavnom menu. Dĺžka správy je obmedzená na maximálny počet 800 znakov.

Funkcionalitu Schránky dôvery pre zamestnancov povolíte v časti Nastavenia / Nastavenie spoločnosti / Povoliť schránku dôvery.

Po odoslaní správy sú Admini notifikovaní emailom, pričom text správy si môžu prečítať len v časti hlavného menu Admin Schránka.